Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v…. Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, tài lực có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Một phần mềm ERP là một phần mềm máy tính cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên. Đặt điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm sống có thể mở rộng và phát triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình Tính hợp nhất trong một doanh nghiệp thống nhất , ERP loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho. ERP sẽ thay thế chúng bằng một chương trình phần mềm hợp nhất phân chia theo các phân hệ phần mềm khác nhau và tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau. Giờ đây kế toán có thể nhìn vào kho để xem đơn hàng đã xuất cho khách hàng chưa. Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống. ERP còn có chế độ phân quyền người sử dụng linh động ngay trên giao diện sử dụng người quản trị. Có chế độ bảo mật an toàn

1.ERP cải thiện môi trường kinh doanh như thế nào

ERP thường được xem như phần mềm hỗ trợ hiệu quả nhất trong công tác quản lý và môi trường kinh doanh. Ví dụ như qui trình đặt hàng, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó sẽ tính được chi phí và thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng. Từ đó cho ta biết được thời gian dự kiến và tiến độ giao hàng. Tất cả các nhân viên ở phòng ban khác nhau đều có thể xem tiến độ sản xuất cũng như tiến độ giao hàng cho khách hàng đến đâu điều này sẽ giải quyết kịp thời các rủi ro và tránh xảy ra sai sót. Phân hệ kế toán có thể biết được chi phí sản xuất cho một đơn hàng cụ thể một cách chính xác. Đó chính là một thể thống nhất mà ERP muốn thực hiện ở mỗi doanh nghiệp. Nếu như các phân hệ không thật sự liên kết với nhau thì khi giải quyết một đơn đặt hàng rất khó khăn và thông tin sẽ không kịp thời. Ví dụ như bộ phận kinh doanh sẽ không biết đơn hàng đã giao cho khách hàng đến đâu, kế hoạch cung ứng không biết được lượng hàng đã sản xuất đủ chưa …Đối với ERP mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn chính xác hơn và thống nhất hơn.

2.Tổng quan (Business force one)

Tại sao hiện nay tất cả các doanh nghiệp đang phát triển lớn mạnh đều rất cần thiết một phần mềm quản lý thích hợp để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của họ? Bởi vì, một phần mềm quản lý thích hợp cung cấp cho doanh nghiệp các tiện ích sau:

* Là công cụ giúp bạn lập các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán. * Là công cụ giúp bạn có các thông tin quản trị nhanh chóng và chính xác. * Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển nhanh chóng và bạn không muốn chuyển sang một công cụ mới phù hợp hơn với quy mô to lớn của doanh nghiệp vì nhân viên bạn đã quen thuộc với các tính năng cao cấp của công cụ cũ. * Tích hợp các phòng ban doanh nghiệp phối hợp nhịp nhàng với nhau và tránh công việc trùng lắp. * Thông tin kịp thời về công nợ khách hàng, Nhà cung cấp hay lượng tồn kho hiện nay của bạn có quá nhiều hay không? thông tin về tài sản, nhân sự v.v

Vậy phần mềm nào đáp ứng được các yêu cầu trên? Đó chính là giải pháp Business Force One ®. Là giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp, Business Force One ® 2007 không chỉ đơn thuần một phần mềm kế toán mà đây chính là một giải pháp quản trị tổng thể, xuyên suốt và linh hoạt với mức chi phí hợp lý. Giải pháp này sẽ kết nối con người, thông tin và các quy trình để giúp bạn quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng mở rộng linh hoạt, giúp bạn có thể đầu tư từng phần khi có nhu cầu mà không phá vỡ cấu trúc hệ thống.

3.Hệ thống thiết kế giao diện linh hoạt (Customization on the fly)

Xây dựng Form và tự động hóa nhanh/ thích ứng với khả năng thay đổi, thêm bớt các bảng, form, report và Field data trong CSDL. Quá trình Customize hệ thống liên quan đến rất nhiều khả năng thay đổi thêm bớt bảng, field data trong CSDL cũng như liên quan đến Business Logic của hệ thống. Một hệ thống mạnh là hệ thống chấp nhận sự thay đổi của Database và thiết kế lại tùy theo nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, các hệ thống linh động như Dynamic AX chắc chắn sẽ phải có những tính năng này, những hệ thống viết trên nền cũ (VB6) như iScala đều không thể hoặc hỗ trợ khả năng này rất hạn chế. So với Dynamic AX, tính linh động của BFO không chỉ thích hợp với khả năng thay đổi trên Database mà còn thực hiện liên kết rất nhiều tính năng tự động hoá như Lookup, Formula, DrillDown, Format/Lock Record… dựa trên điều kiện, khả năng thay đổi và tự động hóa Form chưa được các hệ thống ERP truớc đây coi trọng như chính bảng thân Oracle Business Suite cũng rất yếu trong khâu thiết kế này (Oracle Form Developer thực chất yếu hơn hẳn môi trường thiết kế Windows Forms của VS.NET). Triết lý của BFO là định nghĩa và đặc tả, hạn chế công sức lập trình ở mức tối đa vì đây chính là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều bug và khả năng tiêu tốn nhân lực, thời gian khi phát triển hệ thống nhất, Vược lên trên khả năng kéo thả, BFO duy trì sự đồng bộ và khả năng liên kết chặc chẽ với các thành phần dữ liệu thông qua giao diện đồ họa và khả năng nhập liệu từ phía người dùng, khả năng thể hiện những nghiệp vụ phức tạp nhất từ định nghĩa CSDL chuyển tải thành màn hình nhập liệu.

H thng thiết kế báo cáo tiên tiến

Xây dựng các báo biểu theo công nghệ .NET Scripting bằng chính Excel/OpenOffice là những công cụ phát triển báo biểu đơn giản và hiệu quả hơn gấp 2 thậm chi gấp 3 lần so với Crystal và các hệ thống báo biểu hiện có của các hệ ERP khác. Designer cho Report cũng chính là chính môi trường Excel hoặc OpenOffice, tạo khả năng dễ dàng cho người phát triển hệ thống báo biểu theo nhu cầu biến đổi không ngừng của công ty. Đây là một khác biệt đặc thù so với tất cả hệ thống ERP khác. Với những hệ thống ERP khác, môi trường thiết kế Report thường là Crystal hoặc tựa Crystal. Kinh nghiệm cho thấy, mô hình thiết kế theo kiểu Crystal chỉ giải quyết dạng báo biểu đơn giản hoặc trên mức đơn giản một ít. Mô hình này rất khó giải quyết những mẩu báo biểu phức tạp như lập kế hoạch, Crostab nhiều tầng, định dạng động, chuyển tải trên Web … Hướng thiết kế của BFO là dựa vào những gì User và người sử dụng quen thuộc nhất, nhanh nhất và đỡ tốn công sức nhất và kiến trúc báo biểu của BFO hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu đề ra. Hàng 100 báo biểu mà các hệ thống ERP cung cấp sẵn cho bạn chắc chắn là chưa bao giờ đáp ứng hết được nhu cầu của công ty, với hệ thống báo biểu hiệu quả do BFO mang lại, bạn có thể tạo ra hàng 1000 report khác theo nhu cầu mở rộng của công ty mình

ng dng Web hay Desktop là thích hp?

100% các ứng dụng được Web hóa là tốt hay 100% là ứng dụng theo chuẩn Desktop khai thác sức mạnh xử lý của PC cục bộ là hiệu quả? Câu trả lời là tùy theo các mục đích của ứng dụng, các sản phẩm ERP vẫn thích hợp cho loại ứng dụng Desktop nhưng mô hình kinh doanh lại ngày càng mở rộng, Web là mô hình ứng dụng thích hợp cho cách xử lý tập trung, các công ty có nhiều chi nhánh ở xa. BFO thiết kế theo mô hình Smart Client là sự tích hợp hài hoà giữ Web và Desktop, các ứng dụng gọi nhau qua Web Service, dữ liệu truyền đi và bảo mật với giao thức https, khai thác sức mạnh của Web và Internet nhưng vẫn giữ được tính tổng thể và đặc thù của một hệ thống ERP xuyên suốt và mạnh mẽ.

Công ngh tiên tiến và ph dng .Net framework ca Micorsoft

* Là một trong những hệ thống ERP được thiết kế ngay từ đầu với kiến trúc 100% sử dụng .NET Framework. * Sử dụng cơ sở dữ liệu linh động SQL Server 2000/2005, Oracle * User có thể tự viết mã bằng ngôn ngữ VB.NET/C# ngay trong hệ thống BFO hoặc bằng các thư viện viết trực tiếp viết từ VS.2005. Bằng cách sử dụng các ngôn ngữ phổ biến tích hợp với hệ thống, BFO tạo điều kiện cho những nguồn nhân lực với kiến thức trung bình khá và một chút kinh nghiệm có thể tiếp cận nhanh ngay với hệ thống.

Đi ngũ chuyên gia đa phương (Localized workforce/Partners)

Là một lợi thế của BFO hơn hẵn những đối tác khác. Để có thể triển khai 1 hệ thống ERP thành công, cần thiết phải có 1 đội ngũ chuyên gia bản địa (Localized specialists), nhưng chất lượng những kỹ sư Localized specialists am hiểu về hệ thống ERP (cho đến hôm nay) đủ sức triển khai thành công và am hiểu những hệ thống lớn khác có thể nói là không nhiều. BFO hoàn toàn tin tưởng có thể sử dụng và cung cấp đội ngũ Implementers và partners có bề dày kinh nghiệm nhiều nhất. Đồng thời huấn luyện và tạo cho khách hàng một đội ngũ tương tự để gánh vác khả năng vận hành hệ thống trong thế hệ kế tiếp.

Chun mc quc tế và vn đ bn đa hóa

Những hệ thống nước ngoài tuân theo các chuẩn mực quản lý là một điều tốt nhưng nhập gia tùy tục, Việt nam vẫn có những quy định về hệ thống tài chính kế toán đặc thù, hệ thống quản trị theo từng ngành, và và bí quyết kinh doanh chuyên biệt. BFO không những kế thừa các chuẩn mực quốc tế (Best practices) mà còn đáp ứng các yêu cầu bản địa, chẳng hạn BFO đã giải quyết các báo cáo và tiêu chuẩn kế toán tuân thủ nghị định 15 mới nhất của Bộ tài chính ban hành năm tháng 4/2006, tính năng này có thể nói là chưa có đối với các hệ thống khác hoặc họ phải cần thời gian phát triển thêm để hoàn chỉnh. Tương tự như khả năng tính giá thành sản xuất, lên kế hoạch, quản trị tiền lương…

Phương pháp lun trin khai ca BFO

Phương pháp luận chuyển giao công nghệ và nhân lực của BFO chứng tỏ một ưu điểm khác hẳn những hệ thống ERP truyền thống, chúng tôi chuyển giao cho phía khách hàng công nghệ và đội ngũ có thể sử dụng công nghệ. Chính khách hàng là người sẽ sử dụng công nghệ để đi tiếp chứ không dừng lại sau khi chúng tôi chuyển giao. Ví dụ những hệ thống sản xuất đặc thù và rất khác biệt ở từng doanh nghiệp có thể do chính doanh nghiệp sử dụng công cụ của chúng tôi để triển khai

Thi gian trin khai cc nhanh cho các doanh nghip

Mọi thứ đều có thể làm được nếu chúng ta có … thời gian và quan trọng ai sẽ là người biết cách rút ngắn thời gian nhanh nhất. BFO đem đến thời gian hiệu quả cho doanh nghiệp bạn