Quản Trị Nhân Sự Và Tiền Lương

Quản Trị Nhân Sự Và Tiền Lương

Chức năng chính phân hệ Quản lý nhân sự (Human Resource management) trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Quản Lý Nhân Sự BBS-HRM/001

 • Quản lý thông tin nhân sự đầy đủ tổng quan: sơ yếu lý lịch nhân viên, trình độ học vấn, quan hệ gia đình, hợp đồng lao động, thông tin bảo hiểm, khen thưởng kỷ luật, mô tả công việc, lịch sử phỏng vấn, đánh giá định kỳ, quá trình công tác, các khoản tạm ứng và hoàn ứng.

Quản Lý Tuyển Dụng BBS-HRM/002

 • Nghiệp vụ quản lý tuyển dụng giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng từ ứng viên đến nhân viên chính thức. Toàn bộ quá trình sẽ được lưu trữ chính xác và khoa học giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất
 • Quản lý chương trình tuyển dụng
 • Quản lý chi phí tuyển dụng
 • Quản lý hồ sơ ứng viên
 • Quản lý quá trình phỏng vấn và đánh giá

Quản Lý Đào Tạo BBS-HRM/003

 • Nghiệp vụ quản lý đào tạo không đơn thuần cung cấp công cụ hiệu quả giúp cho công tác quản lý đào tạo tại doanh nghiệp. Mà hệ thống còn giúp doanh nghiệp xác định được những nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp và cần phải đạo tạo những kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên.
 • Quản lý kế hoạch đào tạo.Quản lý các khoá đào tạo và chi phí đào tạo.
 • Quản lý nhân sự tham gia đào tạo.
 • Quản lý kết quả đào tạo và đánh giá.

Quản Lý Đánh Giá BBS-HRM/004

 • Nghiệp vụ đánh giá nhân sự giúp doanh nghiệp có cách nhìn tổng thể và chi tiết ghi nhận quá trình làm việc, phấn đấu của nhân sự để có thể tìm ra những nhân tốt phù hợp cho định hướng phát triển của doanh nghiệp đồng thời xác định những nhân viên cần phải đào tạo các kỹ năng và năng lực còn yếu kém.
 • Quản lý bộ tiêu chí đánh giá.
 • Quản lý kế hoạch đánh giá.
 • Quản lý đánh giá nhân viên thử việc.
 • Quản lý đánh giá định kỳ.
 • Báo cáo phân tích kết quả đánh giá

Quản Lý Khen Thưởng BBS-HRM/005

 • Quản lý các quyết định khen thưởng và quá trình thực hiện các quyết định khen thưởng. Lưu trữ lịch sử khen thưởng theo từng nhân viên giúp lãnh đạo dễ dàng tra cứu bảng thành tích của nhân viên trước khi có những đề bạt, quyết định bổ nhiệm
 • Quản lý các quyết định khen thưởng.
 • Quản lý nhân sự được khen thưởng.
 • Cho phép lưu các quyết định khen thưởng dưới dạng file và download khi cần.
 • Lưu trữ vào lịch sử nhân viên

Quản Lý Sự Cố & Kỷ Luật BBS-HRM/006

 • Quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động liên quan đến nhân viên trong doanh nghiệp. Theo dõi tình hình xử lý các sự cố, tình hình khắc phục hoặc bồi thường của nhân viên.
 • Quản lý sự cố và nhân viên liên quan
 • Quản lý các quyết định xử lý và nhân viên liên quan quyết định.
 • Quản lý theo dõi quá trình bồi thường, khắc phục.
 • Lưu trữ vào lịch sử nhân viên

Quản Lý Công Tác BBS-HRM/007

 • Việc quản lý chuyến công tác của nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp, nhà quản trị nắm được tình hình công việc của nhân sự. Đánh giá được hiệu quả công tác thông qua hệ thống quản lý công tác bao gồm: Nội dung công tác, nơi công tác, thời gian công tác, chi phí công tác, kết quả công tác bằng qui trình trên phần mềm.
 • Quản lý kế hoạch công tác.
 • Quản lý nhân sự tham gia chuyến công tác.
 • Quản lý kết quả công tác.
 • Quản lý chi phí liên quan công tác.
 • Phân tích theo dõi hiệu quả công tác.

Quản Lý Tạm Ứng & Hoàn Ứng BBS-HRM/008

 • Quản lý các đợt tạm ứng của từng nhân viên và quá trình hoàn ứng.
 • Ghi nhân nhân viên tạm ứng.
 • Chi nhận hoàn ứng.

Quản Lý Quyết Định BBS-HRM/008

 • Quản lý các quyết định: Bổ nhiệm, bãi nhiệm và điều chuyển vị trí công tác của nhân viên.
 • Cho phép lưu trữ các quyết định dưới dạng file và có thể download khi cần.

Quản Lý HĐLĐ BBS-HRM/009

 • Tính năng này cho phép quản lý việc ký hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động theo mức lương đã thoả thuận và phụ lục hợp đồng đi kèm.
 • Quản lý qui trình ký HĐLĐ.
 • Quản lý nhân sự chưa ký HĐLĐ.
 • Quản lý HĐLĐ hết hạn.

Chấm Công BBS-HRM/010

 • Xử lý giờ công tự động cho nhiều ca kíp
 • Tích hợp kết nối các hệ thống quản lý thời gian bên ngoài như: Máy quẹt thẻ, vân tay.
 • Cho phép Import bảng công từ File Excel theo định dạng.
 • Ghi nhận các nguyên nhân nghỉ vắng, công tác ngoài.
 • Ghi nhận các loại tăng ca, làm thêm.

Tính Lương BBS-HRM/011

 • Công thức tính lương: Xây dựng công thức tính lương mở, giúp doanh nghiệp tự định nghĩa công thức tính lương theo đặt thù.
 • Cho phép cài đặt các loại lương: Lương thời gian, lương sản phẩm, lương theo doanh số bán hàng.
 • Tính lương đơn giản, nhanh chóng và chính xác.
 • Báo cáo phiếu chấm công từng nhân viên.
 • Báo cáo tổng hợp lương theo từng bộ phận.
 • Báo cáo chi tiết phiếu lương của từng nhân viên

BÁO CÁO

 • Tất cả các báo cáo theo nhu cầu của khách hàng liên

Viết một bình luận