Những Tính Năng Nổi Bật Của BBS ERP

Những Tính Năng Nổi Bật Của BBS ERP

BBS ERP được công ty BBSOFT xây dựng năm 2012 trên công nghệ .NET Freamwork của Microsoft. Là giải pháp trong nước được kế thừa tư duy quản trị và qui trình nghiệp vụ của ERP BizForceOne, Dynamics AX, Dynamics NAV.

Xem tiếp... »
Quản Lý Tài sản

Phân Hệ Quản Lý Tài Sản

Phân hệ Quản lý tài sản (Asset management) đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản cố định như nguồn vốn hình thành, khấu hao tài sản, nguyên giá….Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc giữa các bộ phận sử dụng TSCD

Xem tiếp... »
phân hệ tài chính kế toán

Phân Hệ Quản Lý Tài Chính – Kế Toán

Quản lý tài chánh (Financial management)  kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem tiếp... »
Quản lý chất lượng

Phân Hệ Quản Lý Chất Lượng

Chức năng phân hệ Quản lý chất lượng (Quality management/QA/QC) cung cấp cho người dùng những công cụ hữu hiệu để kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp.

Xem tiếp... »
phân hệ sản xuất

Phân Hệ Quản Lý Sản Xuất

Chức năng chính phân hệ Quản lý sản xuất (Production management) giúp quản lý nhiều nhà máy, nhiều phân xưởng sản xuất.Tính Giá thành theo từng phân xưởng, theo công đoạn

Xem tiếp... »