093.72.76.718

Những Tính Năng Nổi Bật Của BBS ERP

Những Tính Năng Nổi Bật Của BBS ERP

BBS ERP được công ty BBSOFT xây dựng năm 2012 trên công nghệ .NET Framework của Microsoft. Là giải pháp trong nước được kế thừa tư duy quản trị và quy trình nghiệp vụ của ERP BizForceOne, Dynamics AX, Dynamics NAV.

Ứng dụng công nghệ hàng đầu

 • Công cụ đặt tả ứng dụng (Business logics definition): Xây dựng Form và tự động hóa nhanh/ thích ứng với khả năng thay đổi.
 • Công cụ phát triển tiên tiến và phổ dụng: Là một trong những hệ thống ERP được thiết kế ngay từ đầu với kiến trúc 100% sử dụng .NET Framework Microsoft
 • Hệ thống phân tích quản trị hàng đầu: Ứng dụng công nghệ DevExpress

Cải thiện hiệu quả công việc cho doanh nghiệp

 • Cải thiện qui trình tinh gọn hơn để quản trị tốt hơn.
 • Hệ thống cung cấp các tính năng sẵn có (12) Module và Báo cáo quản trị.
 • Hệ thống hoạt động theo dòng chảy công việc.
 • Khả năng kế thừa dữ liệu, tránh sai sót và tự đối chiếu.
 • Hệ thống định khoản tự động, ổn định và tránh sai sót.
 • Công ty nhiều Chi nhánh, Trung Tâm Phân phối, Phân Xưởng, kho hàng, đa tiền tệ, đa ngôn ngữ.
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và chuyên sâu.
 • Khả năng thích ứng mở rộng và phát triển không hạn chế.
 • Vừa là hệ thống tốt nhất vừa là hệ thống phù hợp nhất

Phát hiện lỗ hỏng trong qui trình quản lý doanh nghiệp

 • Hệ thống truy nguyên nguồn gốc chứng từ, đến từng User
 • Hệ thống đối chiếu chéo tự động phát hiện sai lệch.
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ: tổng thể và chi tiết, chính xác và kịp thời.
 • Hệ thống cảnh báo tự động bằng Email.
 • Tự động phát hiện sai sót trong quá trình nhập liệu.

Nâng tầm quản trị theo hiệu suất KPIs và báo cáo trực tuyến

 • Hệ thống báo cáo 3 tầng:
 • Phân tích tài chánh đa chiều.
 • Hệ thống báo cáo quản trị tự định nghĩa.
 • Hệ thống thông tin quản trị tổng thể:
  • Hệ thống KPIs:
  • Hệ thống BSC:
 • Kết nối đa công ty, đa chi nhánh ở nhiều địa điểm khác nhau.

Viết một bình luận

.
.