093.72.76.718

Giới Thiệu Giải Pháp BASIC BUSINESS SOFT – BBS ERP

Giới Thiệu Giải Pháp BASIC BUSINESS SOFT – BBS ERP

Có bốn thành phần chính trong BASIC BUSINESS SOFT (BBS ERP) : Quản lý đơn hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài chính kế toán và Quản lý sản xuất nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp tầm trung một nền tảng quản lý thống nhất. Hãy tìm hiểu xem làm thế nào mà BBS ERP có thể giúp công ty của bạn đạt được khả năng kiểm soát và tầm nhìn toàn doanh nghiệp, giảm chi phí hoạt động và nâng cao mức dịch vụ khách hàng để mang lại lợi nhuận lớn hơn, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

Giới thiệu giải pháp BASIC BUSINESS SOFT

Kiểm soát tài chính và có tầm nhìn toàn doanh nghiệp

Trong nhiều trường hợp, Giám Đốc Tài chính thuộc doanh nghiệp tầm trung phải phụ thuộc vào nhiều nguồn và hệ thống quản lý Tài chính, có khi rất lạc hậu. Sự rời rạc giữa các hệ thống thường đi đôi với việc phải nhập lại hoặc tải lại dữ liệu cho các hệ thống sẽ khiến cho quá trình giao dịch tài chính hàng ngày giảm độ chính xác và hiệu quả. Nếu lưu trữ dữ liệu riêng rẽ tại từng hệ thống, công ty sẽ không thể theo dõi được tình trạng tài chính hàng ngày của từng hệ thống trong tổng thể. Hơn nữa, việc lập báo cáo thường kỳ sẽ vừa mất thời gian lại vừa tốn công sức. Do đó, chu kỳ đóng sổ cũng sẽ dài hơn, và một điều không may là vì thiếu tầm nhìn nên sẽ mang lại những kết quả đáng thất vọng.BBS ERP  sẽ giúp thống nhất việc quản lý tài chính trên hệ thống duy nhất bằng cách quản lý thông tin trong thời gian thực và lập báo cáo theo yêu cầu. Sự kết hợp giữa quản lý tài chính chặt chẽ và báo cáo chính xác sẽ giúp cho bạn đủ tự tin để kiểm soát doanh nghiệp và tiếp tục đứng vững.

Cốt lõi phân hệ tài chính của BASIC BUSINESS SOFT.

 • Kế toán sổ cái GL – General Ledger)
 • Quản lý Tài sản cố định
 • Quản lý luồng tiền CM – Cash Management)
 • Kế toán phải thu AR – Account Receivalbes)
 • Kế toán phải trả AP – Account Payables)

Mô hình kiến trúc tài chính thống nhất sẽ giúp bạn kiểm soát và có tầm nhìn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đồng thời, nó sẽ duy trì mọi bảng cân đối tài chính (bao gồm số thực tế, ngân sách và tổng hợp) trong một sổ cái duy nhất. Giao diện đồ họa trực quan với người sử dụng dụng, rất dễ học và được đóng gói làm một giải pháp duy nhất, cho người sử dụng có nhiều quyền hạn. Cửa sổ trực quan, di chuyển chuột, biểu tượng và khả năng drill-down (xem xuống chi tiết) cho phép giao dịch và kiểm tra được tiến hành nhanh hơn, dễ dàng hơn. Người sử dụng có thể dùng các công cụ quản lý tài chính để xử lý giao dịch, quản lý qui trình đóng sổ và loại bớt nhiều việc trước đây phải thực hiện một cách thủ công

Mua hàng tự động, hợp lý

Các chuyên gia mua hàng nhận thấy rằng, nhờ tự động hoá và hợp lý hoá hệ thống quản lý mua hàng của mình, họ không những đã trở thành đối tác mạnh của khách hàng nội bộ và nhà cung cấp bên ngoài mà còn tiết kiệm được khoảng 20% chi tiêu của doanh nghiệp. Để đạt được mức tiết kiệm cao hơn, các chuyên gia mua hàng đang dần chuyển hệ thống điều khiển thủ công (thường dựa trên giấy tờ) thành những hệ thống mua hàng hợp lý, tự động. BBS ERP đã đóng gói đầy đủ các chức năng hoàn chỉnh của module Mua hàng, bao gồm những tính năng hiện đại trong quản lý nguồn cung ứng, yêu cầu mua hàng, đơn đặt mua, quá trình nhận hàng, quy trình phê duyệt, bảo mật cũng như so khớp hoá đơn và thanh toán.

Cốt lõi phân hệ mua hàng của BASIC BUSINESS SOFT, bao gồm:

 • Quản lý mua hàng PO – Purchasing Order)
 • Kế toán phải trả AP – Account Payables)
 • Quản lý kho INV – Inventory Management)

Với một hệ thống mua hàng duy nhất và với việc phê duyệt dựa trên nguyên tắc và lộ trình xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý luồng công việc, công tác quản lý mua hàng của bạn không những bớt tốn kém mà còn được kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhờ quản lý tinh vi hơn, sự tương tác với các nhà cung cấp sẽ trở nên hiệu quả hơn, chính xác và kịp thời hơn. Đây là những nhân tố quan trọng trong việc thành lập và duy trì các hợp đồng giao hàng và xây dựng giá cả. Nhờ đạt được hiệu suất cao hơn trong nội bộ với các nhà cung cấp, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và xây dựng được những mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài

Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng hiệu quả và chính xác

Các chuyên gia cung ứng hàng luôn bị đặt dưới sức ép phải giữ lời hứa với khách hàng. Khởi đầu từ những năm 1990 do các nhà bán lẻ lớn., việc kỳ vọng về mức độ dịch vụ cho khách hàng đã được nâng lên và đã phổ biến trên khắp toàn cầu, trở thành chuẩn mực cho hoạt động kinh doanh với các nhà cung cấp. Khách hàng luôn mong muốn đơn đặt hàng của mình được hứa hẹn một cách chắc chắn, và sau đó là được thực hiện chính xác, đúng hẹn. Điều này sẽ khiến cho việc thực hiện đơn đặt hàng trở nên chuyên nghiệp, và nó phụ thuộc vào tầm nhìn thời gian thực, không những chỉ về các đơn đặt hàng mà còn phải có tầm nhìn về các mặt hàng trong kho sẽ xuất cho các đơn hàng này. Nếu không có tầm nhìn toàn cảnh, việc quản lý đơn hàng sẽ chỉ là một trò đoán mò dựa trên mô hình xác suất và những con số chốt mà cuối cùng thì công ty của bạn sẽ không bao giời đáp ứng nổi yêu cầu của khách hàng.

Cốt lõi phân hệ quản lý đơn đặt hàng của BASIC BUSINESS SOFT, bao gồm:

 • Quản lý đơn đặt hàng OM – Order Management)
 • Kế toán phải thu AR – Account Receivalbes)
 • Quản lý kho INV – Inventory Management)

BBS ERP tích hợp với nhau cả Quản lý đơn đặt hàng (Order Management) và Quản lý kho hàng (Inventory Management) mang lại cho bạn nền tảng năng động, mạnh mẽ để thực hiện tốt đơn đặt hàng. Từ tầm nhìn về hàng tồn kho để hứa lên lịch cho đơn đặt hàng, kế đến thực hiện giao hàng, quản lý kho hàng sẽ giúp bạn có được sự nhanh nhẹn của kinh doanh điện tử để giữ trọn lời hứa. Vì đặt tính của kinh doanh là năng động, ứng dụng BASIC BUSINESS SOFT sẽ khiến bạn trở nên nhanh nhẹn trong việc quản lý giao hàng tay ba, giữ hàng, kiểm tra công nợ, lập giá, giảm giá cũng như hàng gửi trả lại. Quản lý đơn đặt hàng là một phần của chu kỳ thực hiện đơn đặt hàng. Với ứng dụng Kế toán phải thu (Account Receivables), BASIC BUSINESS SOFT cho phép bạn quản lý đầy đủ từ đặt hàng đến thu tiền Order to Cash) mà không cần phải kết hợp hai hoạt động này bằng phương pháp thủ công. Hệ thống Kế toán phải thu còn cho phép bạn quản lý khách hàng, lập hoá đơn, luồng tiền, báo cáo và thu tiền. Tất cả đều thuộc về cùng một hệ thống quản lý đơn đặt hàng.

Quản lý sản xuất một cách hữu hiệu nhất – thích nghi với sự thay đổi của thị trường

Ngày nay các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức lớn là việc cải thiện sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm của doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp hoạt động trong một thị trường cạnh tranh và luôn thay đổi. Module Quản lý sản xuất (Discrete Manufacturing) cho phép doanh nghiệp sản xuất các dòng sản phẩm chuyên biệt hoá, giảm chu kỳ sản xuất, đo lường chất lượng và quản lý chi phí. Các doanh nghiệp thành công sản xuất các sản phẩm chuyên biệt hoá với bất kỳ số lượng nào và cung cấp đến bất cứ nơi đâu trên thế giới. Với BBS ERP , những thay đổi trong module Quản lý sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng sẽ lập tức có tác dụng lên dây chuyền cung ứng, cho phép doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu đặt hàng một cách chính xác. Module Quản lý sản xuất cung cấp tính năng chuyên biệt hoá hàng loạt và khả năng sản xuất theo cấu hình yêu cầu, vì vậy doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường cho các sản phẩm chuyên biệt hoá.

Cốt lõi phân hệ quản lý sản xuất của BASIC BUSINESS SOFT, bao gồm:

 • Quản lý kho INV – Inventory Management)
 • Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật BOM- Bills of Material)
 • Quản lý giá thành COST – Cost Management)
 • Quản lý sản xuất WIP – Work in Process)
 • Quản lý kế hoạch sản xuất/ kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu M /MRP- Master Scheduling/ Material Requirements Planning)

Viết một bình luận

.
.