Xây dựng KPI và BSCBBS

Ứng dụng Balanced Scorecard vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày đăng: 19 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Gần đây, Ban Quản trị website cũng như các biên dịch viên của chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc áp dụng Balanced Scorecard vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mong rằng chút kiến thức mà chúng tôi sưu tầm và biên dịch được sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan hơn về Balanced Scorecard.

KPIs và Hệ thống kiểm soát nội bộ: nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày đăng: 19 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Một trong các mục đích quan trọng của doanh nghiệp chính là tạo ra lợi nhuận. Vậy chúng ta hãy nhiệt tình trong công việc để tạo lợi nhuận, tuy nhiên chúng ta cần phải biết làm thế nào để tăng lợi nhuận? bí quyết tăng lợi nhuận dựa vào 5 yếu tố:

Cấu trúc Thẻ điểm cân bằng, BSC, Balance Score Card, KPI

Ngày đăng: 16 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Thẻ điểm cân bằng có cấu trúc xuyên suốt từ sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thông qua bản đồ chiến lược thấy rõ được Thẻ điểm cân bằng trong bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển tương ứng với các mục tiêu, các thước đo, các chỉ tiêu và các sáng kiến.

Thẻ điểm cân bằng, Balanced Score Card là gì?

Ngày đăng: 16 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

BSC của tiến sĩ Robert Kaplan và David Norton, ĐH Harvard (Mỹ), là công cụ quản lý chiến lược giúp tổ chức chuyển chiến lược thành các mục tiêu hoạt động cụ thể. Hệ thống quản lý này giúp lãnh đạo xác định rõ chiến lược và lái toàn bộ nguồn lực về một hướng thống nhất.

Ứng dụng Strategy Map & Balanced Scorecard trong Doanh Nghiệp

Ngày đăng: 16 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Balanced Scorecard (BSC) được hai Giáo sư Kaplan & Norton – Đại Học Harvard phát triển năm 1992. Đến nay được ứng dụng rất thành công trên thế giới và khoảng 70% các đại công ty trong top 500 Fortune trên thế giới ứng dụng.

KPI & BSC Từ chiến lược đến mục tiêu

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Mục đích : Đưa ra được mission – sứ mệnh, vision – tầm nhìn, core values – giá trị cốt lõi , goals – các mục tiêu cho toàn doanh nghiệp.

Cách thực hiện : Sử dụng các phương pháp đánh giá (SWOT, Porter’s Five Forces, Competitive Analysis) kết hợp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của Executive Team – Ban lãnh đạo công ty (executive interview).

BSC và KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Báo Doanh Nhân Sài Gòn – Nguyễn Kim
Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức.