quản lý nhân sựBBS

Quản Lý Tuyển Dụng

Ngày đăng: 03 Dec 2013 | Người đăng: BBSOFT

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực BBS HRM được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản trị lưu trữ thông tin nhân viên và tự động hóa công tác chấm công, tính lương, thuế, bảo hiểm. BBS HRM đáp ứng nhiều loại hình như: Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế có quy mô từ nhỏ đến lớn. Là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng Webservice

Đào Tạo

Ngày đăng: 11 Nov 2013 | Người đăng: BBSOFT

Hoạt động hiệu quả của Doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực bao gồm cả lao động quản lý và lao động hoạt …

Đánh giá

Ngày đăng: 11 Oct 2013 | Người đăng: BBSOFT

Chúng ta biết rằng, để đánh giá thành tích mà nhân viên đạt được và liệu những hoạt động của nhân viên có phù hợp với mục tiêu của tổ chức không thì điều cần thiết là các doanh nghiệp …

Khen Thưởng & Kỷ Luật

Ngày đăng: 11 Sep 2013 | Người đăng: BBSOFT

Để hoàn thành mục tiêu đề ra của công ty. Chính sách khen thưởng kỷ luật được xem như liều thuốc hữu hiệu nhất đối với mọi doanh nghiệp TÍNH NĂNG Khen Thưởng Quản lý quyết định khen thưởng. Quản …

Chấm công & Tính lương

Ngày đăng: 03 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

– Việc quản lý chấm công tính lương được phân quyền thực hiện từ các đơn vị thành viên, các chi nhánh. Mỗi đơn vị/ chi nhánh/ phòng ban sẽ có nhân viên phụ trách việc chấm công theo phân quyền từ hệ thống.
Phân ca làm việc: Cho phép phân ca làm việc theo phòng ban, theo tổ, theo nhóm, theo thời gian làm việc trong ngày.
Chấm công thủ công: Nhập trực tiếp từ phần mềm (nhập nhanh) hoặc nhận từ file Excel mẫu.