phần mềm chấm công tính lươngBBS

BBS HRM

Ngày đăng: 03 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực BBS HRM được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản trị lưu trữ thông tin nhân viên và tự động hóa công tác chấm công, tính lương, thuế, bảo hiểm. BBS HRM đáp ứng nhiều loại hình như: Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế có quy mô từ nhỏ đến lớn. Là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng Webservice

Chấm công & Tính lương

Ngày đăng: 03 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

– Việc quản lý chấm công tính lương được phân quyền thực hiện từ các đơn vị thành viên, các chi nhánh. Mỗi đơn vị/ chi nhánh/ phòng ban sẽ có nhân viên phụ trách việc chấm công theo phân quyền từ hệ thống.
Phân ca làm việc: Cho phép phân ca làm việc theo phòng ban, theo tổ, theo nhóm, theo thời gian làm việc trong ngày.
Chấm công thủ công: Nhập trực tiếp từ phần mềm (nhập nhanh) hoặc nhận từ file Excel mẫu.