đánh giá nhân viênBBS

BBS HRM

Ngày đăng: 03 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực BBS HRM được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản trị lưu trữ thông tin nhân viên và tự động hóa công tác chấm công, tính lương, thuế, bảo hiểm. BBS HRM đáp ứng nhiều loại hình như: Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế có quy mô từ nhỏ đến lớn. Là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng Webservice

Đánh giá

Ngày đăng: 11 Oct 2013 | Người đăng: BBSOFT

Chúng ta biết rằng, để đánh giá thành tích mà nhân viên đạt được và liệu những hoạt động của nhân viên có phù hợp với mục tiêu của tổ chức không thì điều cần thiết là các doanh nghiệp …

Khen Thưởng & Kỷ Luật

Ngày đăng: 11 Sep 2013 | Người đăng: BBSOFT

Để hoàn thành mục tiêu đề ra của công ty. Chính sách khen thưởng kỷ luật được xem như liều thuốc hữu hiệu nhất đối với mọi doanh nghiệp TÍNH NĂNG Khen Thưởng Quản lý quyết định khen thưởng. Quản …