Quản Lý Gas-Bia-NGK

phan-tich-ket-qua-kinh-doanhCÁC VẤN ĐỀ LỚN MÀ CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH GAS – ĐẠI LÝ BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT:

Trước đây, doanh nghiệp thường chỉ sử dụng phần mềm Excel hay sổ sách để ghi chép và theo dõi việc bán hàng. Điều này sẽ rất hạn chế khi doanh nghiệp cần truy xuất xuất nhập tồn kho, công nợ, doanh thu, do phải mất nhiều thời gian và thường xuyên có sai số, bỏ sót. Do đó, chủ doanh nghiệp cũng gặp khó khăn để nắm bắt tình hình kinh doanh. Một điều quan trọng trong mô hình quản lý doanh nghiệp là sự không đồng bộ giữa các bộ phận kế toán, thủ kho và bán hàng. Vì dữ liệu rời rạc ở các bộ phận khác nhau dễn đến sai số và tốn nhiều thời gian để đối chiếu rà sót.

Vấn đề mà mọi doanh nghiệp quan tâm và mong muốn là thời gian và độ chính xác các hoạt động của doanh nghiệp trong ngày hoặc trong tháng, trong quý, năm.

Hàng hóa tồn kho hiện tại là bao nhiêu? Tồn kho thực tế và khả dụng.

Doanh số, doanh thu bán hàng trong ngày bao nhiêu?

Tình hình thu chi ngân quỹ, cân đối dòng tiền.

Công nợ khách hàng và nhà cung cấp? Các khoản đến hạn phải thu và phải trả. Công nợ quá hạn.

Vỏ bình khách hàng cược, nợ?

Lợi nhuận theo sản phẩm, theo khách hàng?

Các khoản chi phí? So sánh chi phí giữa các tháng?

So sánh sản lượng, doanh thu sản phẩm bán ra giữa các tháng?

Các chỉ số tài chính:

 • Chỉ số thanh toán
 • Tỷ suất sinh lợi
 • Vòng quay hàng tồn kho
 • Vòng quay các khoản phải thu
 • Vòng quay các khoản phải trả
 • Chỉ số EBITDA

Phần mềm Basic Business Software® là một giải pháp hỗ trợ kinh doanh chiến lược tổng thể, tự động hóa doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm nhiều Phân Hệ. Mỗi Phân hệ thực hiện các Tính năng riêng biệt hoặc tích hợp để ghi nhận và cung cấp các thông tin quản lý nhất định. Basic Business Software® được thiết kế rất chi tiết, chính xác và đặc biệt mang tính linh hoạt rất cao trong tính năng của nó. Nhận thức được sự đa dạng và phức tạp trong mô hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, Basic Business Software® được thiết kế ngay từ đầu là một kiến trúc lõi vững chắc có thể triển khai theo thực tế đa dạng và chuyên môn hóa cao, đặc thù của doanh nghiệp. Bạn có thể mua chính xác các Tính năng chuẩn mà hệ thống cung cấp sẵn và chúng tôi giúp bạn tùy biến (customize) lại theo yêu cầu quản lý. Hệ thống không giới hạn số lượng các yếu tố về tính năng mới mà doanh nghiệp có khả năng mở rộng.

Tập tài liệu này chứa đựng những mô tả thu gọn tất cả các Tính Năng chuẩn của Basic Business Software® dành cho danh nghiệp kinh doanh Gas – Bia – Nước Giải Khát.

 1. QUẢN LÝ MUA BÁN GAS – BAO BÌ CƯỢC VỎ
 • Quản Lý Chính Sách Giá: Tính năng này để quản lý các chính sách giá bán theo nhóm giá bán khách hàng, theo khách hàng, theo sản phẩm và theo địa chỉ giao hàng.
 • Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để xác dịnh chính sách cược vỏ bình.
 • Bạn sử dụng Tính năng này để xác định giá bán hàng dành cho một khách hàng đặc biệt hoặc một nhóm khách hàng đặc biệt.
 • Một mức giá bán hàng có thể áp dụng đối với nhiều khách hàng.
 • Quản lý chính sách giá theo thời gian hiệu lực
 • Quản Lý Chính Sách Chiết Khấu: Tính Năng này để quản lý các chính sách chiết khấu theo nhóm khách hàng, theo khách hàng, theo sản phẩm và theo sản lượng khách hàng.
 • Chính sách chiết khấu khách hàng gồm 2 phần: Chiết khấu sản lượng khách hàng cuối tháng và chiết khấu trực tiếp trên từng đơn hàng.
 • Bạn sử dụng Tính năng này để xác định chính sách chiết khấu dành cho một khách hàng đặc biệt hoặc một nhóm khách hàng đặc biệt.
 • Một mức chiết khấu có thể áp dụng đối với nhiều khách hàng.
 • Quản lý chính sách chiết khấu theo thời gian hiệu lực.
 • Bán Hàng Bán Sỉ: Bạn sử dụng tính năng này để quản lý các đơn hàng bán cho khách hàng là nhà phân phối, đại lý,… lấy hàng trực tiếp tại công ty hoặc nhà máy, chi nhánh theo qui trình bán hàng
 • Bán Gas Bình à Xuất Gas Bình/Thu Vỏ à Xuất Hóa Đơn à Thu Tiền Hàng/ Thu Tiền Cược Vỏ.
 • Bán Hàng Cửa Hàng – Xe Route Bạn sử dụng Tính năng này để quản lý qui trình bán hàng xe route chuyên dụng cho ngành Gas. Bạn phải thiết lập qui trình bán route.
 • Lập đơn hàng bán cho từng Xe Route à Ứng Hàng Lên Xe à Giao Hàng/Thu Vỏ à Thu tiền hàng/ Thu Tiền Cược à Quyết toán (Hàng hóa, Vỏ bình, tiền hàng, tiền cược) à Xuất Hóa Đơn
 • Bạn cần sử dụng tính năng ứng hàng và quyết toán để xác định công nợ, tồn hàng hóa và tồn tiền tại các xe route cần quản lý.
 • Bán, Đổi Vỏ: Đối với ngành Gas bạn cần sử dụng tính năng mua bán và đổi vỏ bình của các hãng khác nhau. Tính năng này không phải là mua bán hay đổi hàng hóa thông thường vì Vỏ bình gas không được xem là hàng hóa để mua bán.

Tính Năng nổi bật:

 • Hệ thống tích hợp và trực tuyến
 • Công ty nhiều chi nhánh, Trung Tâm Phân phối, Phân Xưởng, Kho hàng, Đa tiền tệ, Đa ngôn ngữ, đa đơn vị tính cho vật tư hàng hóa
 • Phân tích tài chánh đa chiều (Theo cấu trúc hình cây)
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hệ thống quản lý chứng từ, ấn chỉ và phát sinh mã tự động
 • Hệ thống định khoản tư động
 • Hệ thống thông tin quản trị
 • Hệ thống lập kế hoạch và ngân sách
 • Hệ thống tự tạo báo cáo quản trị
 • Công cụ phát triển và chỉnh sửa tự định nghĩa
 • Ổn định, an toàn và phân quyền tuyệt đối với khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Giao tiếp 2 chiều với Microsoft Office và OpenOffice

Lợi ích nổi bật:

 • Cải thiện qui trình để bạn kinh doanh tốt hơn và tinh gọn hơn
 • Cung cấp thông tin kinh doanh tổng thể và truy nguyên chi tiết từng bút toán
 • Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời để hỗ trợ bạn trong việc ra quyết định quản trị kịp thời
 • Loại bỏ các công việc giấy tờ
 • Cung cấp đúng nhu cầu đặc thù để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh
 • Kết nối nhà phân phối, khách hàng và đối tác của bạn
 • Cung cấp toàn bộ thông tin chính xác về khàch hàng theo phương châm 20-80
 • Giúp bạn phản ứng kịp thời khi có sự thay
 • Công nghệ Microsoft linh động, uyển chuyển và dễ sử dụng
 • Giúp bạn tập trung vào kinh doanh mà không phải quá bận tâm đến công nghệ
 • Đầy đủ tính năng giúp gia tăng lợi nhuận
 • Duy trì vị thế cạnh tranh hàng đầu
 • Giảm thiểu rủi ro khi có cơ họi kinh doanh mới

Giao Diện:

giao-dien-chuong-trinh

Báo Cáo:

bao-cao-doanh-so-ban-hang

doanh-thu-gia-von

phantich6

phan-tich-ket-qua-kinh-doanh

cong-no-den-han

chi-so-hieu-suat-tai-chinh