Sản phẩm

BFO được ứng dụng trên nền công nghệ độc đáo duy nhất cho phép chuyển giao công nghệ nguồn, từ đó khách hàng có thể  nhanh chóng tự vận hành hệ thống một cách dễ dàng và đáp ứng liên tục về sự phát triển về nhu cầu quản trị cho tổ chức của mình (trong thời đại mà sự thay đổi là bất biến)

BFO Balanced Scorecard (BSC) – Bảng cân đối chiến lược – Hiển thị bằng BFO Dashboard (BIV): BFO tích hợp với Balanced Scorecard bằng công nghệ Dashboard (KPI/KRI) và bảng thông tin điện tử (Online Bulletin Board System) hiển thị thông tin quản trị trực quan và sinh động (BIV) nhằm giúp doanh nghiệp cân đối 3 dòng chảy: Dòng hàng – Dòng tiền – Dòng người.

Hệ thống báo cáo BFO thông minh được thiết kế để cải thiện tốc độ và độ chính xác của các quá trình báo cáo như phân tích, khai thác dữ liệu… mà không làm giảm sự phức tạp của các thông tin cần thiết, cải thiện và giảm thiểu thời gian lãng phí cho các hệ thống ERP.

Tính năng vượt trội của hệ thống BizForceOne

 1. Công nghệ thế hệ mới hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn
  1. Hệ thống đặc tả tự tạo báo cáo không cần lập trình.
  2. Data mining với nhiều công cụ (Olap, Pivot table): đặc tả pivot không cần lập trình
  3. Workflow: tích hợp với Microsoft Visio cho các quy trình & hiển thị bằng hình ảnh.
  4. Business intelligent visualization (BIV): Đặc tả Dashboard và thiết lập KPI không cần lập trình.
 2. Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn/ triết lý quản trị hoàn hảo hơn:Total Performance Scorecard, TQM, Balanced Scorecard (OBSC), Personal BSC, GAMP, GDP, GSP, GPP, 6 Sigma, Lean production…
 3. Tỷ lệ ứng dụng thành công 100%, hiện có hàng chục ngàn người hàng ngày sử dụng BFO tại hơn 50 doanh nghiệp và 10 ngành công nghiệp ngay tại Việt Nam và hàng ngàn ứng dụng trên kho BFO Appstore sãn sàng chia sẻ và chuyển giao công nghệ nguồn.

BizForceOne có 2 dòng sản phẩm sau:

 • Hệ Điều Hành Doanh Nghiệp – BFO-S Business Operating System (BFO-S Plaftform as a service-PaaS)
 • Hệ thống quản lý toàn diện TPS (Total Performance System)- BFO Enterprise System (Based on BSC by Norton Kapland with 3 Workflows)

Giới thiệu một số phân hệ quản trị

 1. Financial Accounting Managment
 2. Inventory Management
 3. Production Module Overview
 4. Purchase Module
 5. Sales & Distribution Module
 6. Human Resource Overview
 7. Relationship Management
 8. Asset Management
 9. Project Management
 10. Document Control
 11. BFO Advanced Analysis
 12. BFO Methodology