093.72.76.718

Lựa chọn để dùng, Tối ưu cho Sản Xuất.

Với
quản lý nhiều nhà máy, nhiều phân xưởng sản xuất.

Định Mức Sản Xuất
Công Đoạn Sản Xuất
Yêu Cầu Sản Xuất
Kế Hoạch Sản xuất
Lịch Sản Xuất
Theo Dõi Sản Xuất

Làm thế nào để chọn một phần mềm quản lý sản xuất tốt?

Tôi có thể áp dụng vào quy trình của doanh nghiệp? Câu trả lời là ở đây BBS ERP

Định Mức Vật Tư Nguyên Liệu BBS-PC/001

Tạo ra các định mức/cấu trúc/công thức thành phẩm. Tính Năng này cũng được yêu cầu cho việc định hình của tất cả Tính Năng sản xuất khác của BASIC BUSINESS SOFT®. Phân hệ này cũng bao gồm những yếu tố cho việc tính toán chi phí cơ bản. Cho phép bạn quản lý định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho một thành phẩm.

Công Đoạn Sản Xuất BBS-PC/002

Khai báo các bước thực hiện sản xuất thử nghiệm trên một chỉ tiêu và nguồn lực tham gia vào. Tính năng này ta quản lý được chi phí kế hoạch sản xuất và thời gian sản xuất

Yêu Cầu Sản Xuất BBS-PC/003

Tính năng này dùng để quản lý các yêu cầu sản xuất từ bộ phận kinh doanh. Tính năng này cho phép chuyển yêu cầu sản xuất sang kế hoạch sản xuất. Bạn cần phải có “Quản Lý Đơn Hàng Bán” khi sử dụng tính năng này.

Kế Hoạch Sản Xuất BBS-PC/004

Với tính năng kế hoạch sản xuất, hệ thống sẽ tự động phân tích tính toán nhu cầu vật tư nguyên vật liệu cần để đáp ứng kế hoạch từ đó bạn có thể lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu. Với kế hoạch sản xuất, bạn cũng có thể ước tính lượng hàng hoá đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh trong thời gian dài. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo lệnh sản xuất. Khi sử dụng tính năng này sẽ giúp bạn có cài nhìn tổng quát về tình hình cung ứng vật tư hàng hoá và nguyên liệu để xem xét khả năng sản xuất có đủ để đáp ứng hay không

Lệnh Sản Xuất BBS-PC/005

Ta dùng Tính Năng này để thành lập và xử lý những lệnh sản xuất. Tính Năng này cho phép bạn có được những yếu tố cơ bản để quyết định ra lệnh sản xuất sản phẩm và chuyển các thông tin tiêu thụ và sản lượng đến lệnh sản xuất. Một khi bạn ra một lệnh sản xuất, bạn có thể tính toán đươc những yêu cầu tổng thể trên nền của lệnh sản xuất đó

Nhập Thành Phẩm BBS-IV/008

Bạn dùng tính năng này để quản lý các thành phẩm sau khi được chế biến sản xuất từ các nguyên liệu khác nhau.Tính năng này cho phép bạn theo dõi được kết quả của quá trình sản xuất chế biến thành phẩm và bán thành phẩm của từng công đoạn sản xuất.

Xuất Kho Bán BBS-IV/009

Tính năng này để lập phiếu xuất kho vật tư hàng hóa và xác nhận xuất kho giao khách hàng. Chuyển phiếu xuất kho về bộ phận kế toán để lập thủ tục xuất hóa đơn và thu tiền.

Xuất Sử Dụng BBS-IV/010

Tính năng này cho phép bạn xuất vật tư, hàng hóa sử dụng để ghi nhận chi phí. Xuất sử dụng bạn cần quản lý chi phí sử dụng cho phòng ban nào để ghi nhận chi phí cho phòng ban sử dụng. Tính năng này không bao gồm xuất vật tư sử dụng trực tiếp để cấu tạo thành một thành phẩm khác.

Xuất Tiêu Hao NVL BBS-IV/011

Tính năng này dùng để xuất tiêu hao nguyên liệu trực tiếp cấu thành nên sản phẩm, thành phẩm. Tính năng này cho phép bạn so sánh được nguyên liệu tiêu hao thực tế so với định mức cài đặt ban đầu của từng thành phẩm.

Lịch Sản Xuất BBS-PC/006

Tính Năng này cung cấp cho bạn theo giao diện đồ họa về các lệnh sản xuất và năng lực sản xuất theo biểu đồ Gantt. Biểu đồ Gantt cho các lệnh sản xuất, được tích hợp chặt chẽ trong hệ thống BASIC BUSINESS SOFT®  và cho phép người dùng tái lập lại lịch sản xuất bằng cách dùng chuột kéo thả trên giao diện đồ họa và hệ thống sẽ tự cập nhật số liệu vào lệnh sản xuất tương ứng.

Theo Dõi Sản Xuất BBS-PC/007

Tính năng này dùng để quản lý và theo dõi kết quả sản xuất và tỷ lệ hoàn thành, theo từng lệnh sản xuất, theo từng đơn hàng bán nếu sản xuất theo đơn hàng.

Báo Cáo

Kế quả sản xuất theo từng công đoạn, từng phân xưởng

Theo dõi tình hình sản xuất

Theo dõi sử dụng nguyên liệu thực tế

Báo cáo theo dõi sản phẩm lỗi

Báo cáo theo nhu cầu khách hàng

BBS ERP

Sự phối hợp giữa các nhân viên là yếu tố quan trọng mà trong Quản lý Sản Xuất các văn phòng, nhà máy, dù gần hay xa, phải thực hiện cùng lúc.

Khách hàng phàn nàn về tốc độ phản hồi thông tin của doanh nghiệp bạn quá chậm?

Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống phần mềm quản lý
BBS ERP chính là câu trả lời của bạn
.
.