093.72.76.718

Bán Hàng tạo Doanh Thu
Mua Hàng tạo Lợi Nhuận

Với
Tạo Đơn Mua Hàng theo cách mà bạn muốn

Kế Hoạch Mua Hàng
Hộp Đồng Mua
Đơn Hàng Mua
Lịch Nhận Hàng
Lịch Thanh Toán
Yêu Cầu Nhập Kho
Mua Hàng Trả lại
Quản Lý Nhà Cung Cấp
Quản Lý Công Nợ

Đơn Mua Hàng không nên là một bản nháp.

Các chức năng của modules Quản lý mua hàng (Purchase management) của phần mềm BBS ERP cung cấp quy trình quản lí thông tin từ lập kế hoạch mua hàng đến thanh toán.

Yêu Cầu Mua Hàng BBS-PM/001

Tính năng này để quản lý các yêu cầu mua hàng của các phòng ban đề xuất, bộ phận kho có trách nhiệm. Cho phép quản lý các bản báo giá từ nhà cung cấp trình cho BGĐ duyệt. Các trưởng bộ phận hoặc BGĐ từ chối không cho phép mua để bộ phận đề xuất cân đối và điều chỉnh. Quản lý file báo giá từ nhiều nhà cung cấp. Để xem xét và lựa chọn NCC cần mua Tại yêu cầu mua hàng cho phép xem lại lịch sử đơn giá của vật tư mua trong thời gian gần nhất. Bạn có thể sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng mua từ yêu cầu mua. Yêu cầu mua hàng thường xuất phát từ yêu cầu cấp vật tư sử dụng của các phòng ban hoặc kế hoạch bán hàng, sản xuất,..

Hợp Đồng Mua Hàng BBS-PM/002

Tính năng này để quản lý các hợp đồng mua hàng của nhân viên phụ trách mua hàng với nhà cung ứng. Bạn có thể sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng từ hợp đồng mua hàng và theo dõi chi tiết theo từng đơn hàng.

Đơn Hàng Mua BBS-PM/003

Tính năng này để quản lý các đơn hàng đã đặt mua đối với nhà cung cấp: Mua vật tư hàng hóa, mua dịch vụ, mua tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ. Kiểm tra vật tư tồn kho tại các kho: Tồn kho thực tế và tồn kho khả dụng. Quản lý lịch giao hàng và số lần giao hẹn từ nhà cung cấp để biết được kế hoạch vật tư cung cấp. Bạn có thể sử dụng tính năng tra cứu lịch sử giá để biết được giá mua từng

Lịch Nhận Hàng BBS-PM/004

Tính năng này để ghi nhận lịch nhận hàng từ nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp hứa hẹn giao hàng hoá vào một ngày nào đó, thì bạn có thể kiểm tra xem liệu có khả năng nhận hàng đúng vào ngày đó không.

Lịch Thanh Toán​

Bạn sử dụng Tính Năng này để ghi nhận lịch thanh toán mà bộ phận thu mua hứa hẹn đối với nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp yêu cầu bạn thanh toán vào một ngày nào đó. Lịch thanh toán sẽ được chuyển về bộ phận kế toán để xem xét khả năng tài chính liệu có khả năng thanh toán đúng hẹn hay không.

Yêu Cầu Nhập Kho BBS-PM/005

Tính năng này cho phép bộ phận mua hàng tạo yêu cầu nhập kho khi hàng về đến công ty. Bộ phận kho căn cứ yêu cầu từ bộ phận thu muc để lập phiếu nhập kho theo số lượng thực tế. Bạn cần phối hợp giữa bộ phận thu mua và bộ phận kho

Mua Hàng Trả Lại BBS-PM/006

Bạn sử dụng Tính Năng này để thiết lập một đơn hàng trả lại nhà cung cấp đối với những mặt hàng không đúng chuẩn loại, chất lượng. Các hàng hóa có thể được lấy ra từ đơn hàng được gởi trở lại. Có thể thực hiện gởi trở lại các lô hàng từng phần và phối hợp các lô hàng với một bản thỏa thuận. Với Tính Năng này, bạn có thể nối kết các đơn hàng gởi trở lại với các đơn hàng thay thế. Bạn cần phải có “Quản Lý Đơn Đặt Hàng” & “Tồn Kho” khi sử dụng tính năng này.

BBS ERP

Quản lý một đơn mua hàng làm việc như một băng chuyền kết nối bán hàng với nhà cung cấp. Đơn mua hàng nên đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.

Khách hàng phàn nàn về tốc độ phản hồi thông tin của doanh nghiệp bạn quá chậm?

Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống phần mềm quản lý
BBS ERP chính là câu trả lời của bạn
.
.