093.72.76.718

Không chỉ đơn giản là Quản Lý Tồn Kho

Với
Hiệu quả ở ngay trên đầu ngón tay

Quản Lý Hàng Tồn Kho
Nhập Kho Mua hàng
Yêu Cầu Cấp Vật Tư
Chuyển kho
Điều Chỉnh Tăng/Giảm kho
Nhập Thành Phẩm
Xuất kho Bán
Xuất Sử Dụng
Xuất Tiêu Hao

Không phải tất cả các hệ thống quản lý tồn kho đều giống nhau.

Đối với quý khách các yêu cầu nào là quan trọng nhất?
Chúng tôi có sẵn những gì quý khách cần.

Quản Lý Tồn Kho BBS-IV/001

Cung cấp mọi thông tin kịp thời về hàng tồn kho. Hỗ trợ các giao dịch trực tiếp, ghi chép mọi hoạt động nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; cung cấp nhiều tiện ích trong việc kiểm kê để đảm bảo số hàng tồn kho luôn đúng.

Quản Lý Yêu Cầu Nhập Mua BBS-IV/002

Tính Năng này để bộ phận quản lý kho tiếp nhận các yêu cầu nhập kho từ bộ thu mua. Mục đích bộ phận kho chuẩn bị nơi chứa, nhân sự tiếp nhận vật tư hàng hóa và kiểm tra số lượng và chuẩn loại đúng theo đơn hàng mua.

Nhập Kho Mua Hàng BBS-IV/003

Tính năng này để lập phiếu nhập kho mua vật tư hàng hóa và xác nhận nhập kho với nhà cung cấp. Chuyển phiếu nhập kho về bộ phận kế toán để lập thủ tục thanh toán.

Yêu Cầu Cấp Vật Tư BBS-IV/004

Tính năng này dùng để các bộ phận, phòng ban yêu cầu kho cấp vật tư hàng hóa theo nhu cầu sử dụng.

Chuyển Kho BBS-IV/006

Tính Năng này cho phép bạn theo dõi một cách hữu hiệu hàng tồn kho khi chúng được di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Nhập Điều Chỉnh Tăng Kho BBS-IV/007

Tính năng này sử dụng cuối kỳ kế toán. Khi tiến hành kiểm kê hàng hóa phát hiện có sự sai lệch về sổ sách vật tư hàng hóa so với thực tế.Bạn sử dụng tính năng này để điều chỉnh số liệu thực tế khớp với số liệu sổ sách.

Nhập Thành Phẩm BBS-IV/008

Bạn dùng tính năng này để quản lý các thành phẩm sau khi được chế biến sản xuất từ các nguyên liệu khác nhau.Tính năng này cho phép bạn theo dõi được kết quả của quá trình sản xuất chế biến thành phẩm và bán thành phẩm của từng công đoạn sản xuất.

Xuất Kho Bán BBS-IV/009

Tính năng này để lập phiếu xuất kho vật tư hàng hóa và xác nhận xuất kho giao khách hàng. Chuyển phiếu xuất kho về bộ phận kế toán để lập thủ tục xuất hóa đơn và thu tiền.

Xuất Sử Dụng BBS-IV/010

Tính năng này cho phép bạn xuất vật tư, hàng hóa sử dụng để ghi nhận chi phí. Xuất sử dụng bạn cần quản lý chi phí sử dụng cho phòng ban nào để ghi nhận chi phí cho phòng ban sử dụng. Tính năng này không bao gồm xuất vật tư sử dụng trực tiếp để cấu tạo thành một thành phẩm khác.

Xuất Tiêu Hao NVL BBS-IV/011

Tính năng này dùng để xuất tiêu hao nguyên liệu trực tiếp cấu thành nên sản phẩm, thành phẩm. Tính năng này cho phép bạn so sánh được nguyên liệu tiêu hao thực tế so với định mức cài đặt ban đầu của từng thành phẩm.

Xuất Trả Lại NCC BBS-IV/012

Tính năng này dùng để quản lý các vật tư, hàng hóa không đảm bảo chất lượng để trả lại nhà cung cấp

Xuất Điều Chỉnh Giảm BBS-IV/013

Tính năng này sử dụng cuối kỳ kế toán. Khi tiến hành kiểm kê hàng hóa phát hiện có sự sai lệch về sổ sách vật tư hàng hóa so với thực tế.Bạn sử dụng tính năng này để điều chỉnh số liệu thực tế khớp với số liệu sổ sách.

Kiểm Kê Tồn Kho BBS-IV/014

Kiểm kê tồn kho là cơ sở để kiểm tra danh mục tồn kho. Nó được sử dụng để duy trì và tăng độ chính xác của số liệu hàng thực tế. Kiểm kê tồn kho được thiết lập trên sản phẩm hoặc theo kho. Kiểm kê tồn kho là một Tính Năng cơ sở, có nghĩa là nó được sử dụng cùng với “Tính Năng Quản Lý Kho”.

BBS ERP

Phần mềm mới luôn là một bản nâng cấp, không phải là một bản xuống cấp. Chúng tôi sẽ giúp bạn tối ưu hóa công việc của bạn hiệu quả hơn.

Khách hàng phàn nàn về tốc độ phản hồi thông tin của doanh nghiệp bạn quá chậm?

Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống phần mềm quản lý
BBS ERP chính là câu trả lời của bạn
.
.