Khách Hàng

ID Logo/Website Tên Công Ty Chủ Đầu Tư Chức Vụ Chỉ Đạo Dự Án Trưởng Dự Án
1 TTAGaslogo TTA http://www.ttagas.com/ Trương Hiếu Chairman Đoàn Thị Vân – Admin Manager Tô Nguyên Bá –  IT Manager
2 oaihung OH http://www.oaihung.com/ Ô Cẩm Tài Chairman La Chí Phú La Chí Phú – Finance Manager
3 foodtech FOODTECH Mr.Taveesak Rittinarongchai General Director Mr.Rahul – Finance Manager –Nguyễn Hoàng Tâm – IT Manager
4 Nhà Phân Phối Bia – NGK THỰC PHẨM NAM THẮNG Trần Văn Thắng Director Vũ Thị Minh Phương
5 Nhà Phân Phối GAS NNP GAS TÀI PHÁT Chung Tố Phụng
6 Nhà Phân Phối GAS CÔNG TY TNHH LÊ TRƯỜNG PHONG PHẠM ĐỖ HỒNG NGUYÊN
7 casevn CASE http://www.case.vn/ Chu Vân Hải Director Chu Vân Hải – Director Vũ Thị Kim Ngọc  – Deputy Director
8  Cadivi Cadivi  http://www.cadivi-vn.com  Mr. LỘC General Director