093.72.76.718

Giới Thiệu

Giới Thiệu

Được sự hỗ trợ của nhiều đối tác trong và ngoài nước, vào tháng 12 năm 2012 Công ty TNHH MTV BBSOFT đã thành lập.Với mục tiêu nhằm triển khai toàn diện các dịch vụ và giải pháp Công nghệ Thông Tin cho thị trường Việt Nam và khu vực. Giúp các tổ chức, doanh nghiệp khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ thông tin truyền thông kỹ thuật số trong việc phát triển kinh doanh.

BBSOFT là công ty được thành lập với sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu về tài chánh, công nghệ, sản xuất, kiểm toán. Tại Việt Nam chúng tôi đã triển khai phần mềm quản lý tổng thể (ERP) cho các công ty trong và ngoài nước. BBSOFT làm việc rất chặt chẽ với các chuyên gia của MegasolutionCenter về quản lý – công nghệ.

BBSOFT liên lạc hằng ngày với các đối tác của mình và hiện đang tiến hành cung cấp bí quyết và kinh nghiệm của mình để phục vụ các khách hàng Việt Nam.

Chúng tôi trợ giúp các công ty Việt Nam thiết kế và hiện thực các hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể, nhằm tối ưu hoá các qui trình kinh doanh và sử dụng kiến thức tập đoàn làm đòn bẩy để có lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích qui trình kinh doanh và thiết kế hệ thống chuyên ngành, triển khai hệ thống, và các dịch vụ đào tạo, huấn luyện cũng như hỗ trợ sau giai đoạn triển khai.

.
.