093.72.76.718

Quản Lý Sản Xuất

Qui trình thực hiện Qui trình thực hiện Chứng từ Người tạo chứng từ Định Mức Định Mức NVL P.Kỹ Thuật Sản Xuất Lệnh Sản Xuất P.Sản Xuất Nhập Sản Xuất Nhập Thành Phẩm Thủ Kho I.Thêm Định Mức Sản Phẩm 1.Đường dẫn 2.Nhập định mức sản xuất Khai Báo gồm 2 phần: Phần định … Đọc tiếpQuản Lý Sản Xuất

.
.