093.72.76.718

Danh Mục Vật Tư – Sản Phẩm – Dịch Vụ

Sản phẩm là hàng hóa được tạo ra để trao đổi và buôn bán trong kinh doanh. Thông tin sản phẩm bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm,đơn vị tính, nhóm, định khoản, giá thành,… của sản phẩm.

Mua Hàng Nội Địa POS

Kế toán mua hàng thực hiện các công việc: Lập đơn hàng mua, Lập phiếu nhập kho, Lập nhập hóa mua, Lập phiếu chi Qui trình thực hiện Chứng từ Người tạo chứng từ ĐƠN HÀNG Mua POS Đơn Hàng Mua Kế Toán Mua Hàng Phiếu Nhập Kho Thanh Toán I.Định khoản 1.Trường hợp mua … Đọc tiếpMua Hàng Nội Địa POS

Đơn Hàng Mua Dịch Vụ

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng mua Thu Mua Kế Toán Đơn hàng mua 02 Lập Hóa Đơn Mua Dịch Vụ Thu Mua Kế Toán   Lập Đơn Hàng Mua Dịch Vụ Đường Dẫn Khai báo Thông Tin Lập Đơn Mua Dịch Vụ Các … Đọc tiếpĐơn Hàng Mua Dịch Vụ

Đơn Hàng Mua Nhập Khẩu

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng mua nhập khẩu Thu Mua Kế Toán Đơn hàng mua 02 Lập phiếu yêu cầu Nhập Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng mua. Cho phép điều chỉnh số lượng nhập. Thu Mua Kế Toán Phiếu … Đọc tiếpĐơn Hàng Mua Nhập Khẩu

Quản Lý Sản Xuất

Qui trình thực hiện Qui trình thực hiện Chứng từ Người tạo chứng từ Định Mức Định Mức NVL P.Kỹ Thuật Sản Xuất Lệnh Sản Xuất P.Sản Xuất Nhập Sản Xuất Nhập Thành Phẩm Thủ Kho I.Thêm Định Mức Sản Phẩm 1.Đường dẫn 2.Nhập định mức sản xuất Khai Báo gồm 2 phần: Phần định … Đọc tiếpQuản Lý Sản Xuất

Hóa Đơn Mua Hàng

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Phiếu Nhập Kho Chờ Ghi Hóa Đơn -> Tạo Hóa Đơn Mua     02 Hóa Đơn Mua Kế Toán   Tạo Hóa Đơn Mua Hàng Đường dẫn Khai báo Thông Tin Màn hình phiếu nhập kho chờ ghi hóa đơn … Đọc tiếpHóa Đơn Mua Hàng

Thủ Kho Nhập Kho

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng mua Thu Mua Kế Toán Đơn hàng mua 02 Lập phiếu yêu cầu Nhập Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng mua. Cho phép điều chỉnh số lượng nhập. Thu Mua Kế Toán Phiếu yêu cầu … Đọc tiếpThủ Kho Nhập Kho

.
.