Tin tứcBBS

KPI & BSC Từ chiến lược đến mục tiêu

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Mục đích : Đưa ra được mission – sứ mệnh, vision – tầm nhìn, core values – giá trị cốt lõi , goals – các mục tiêu cho toàn doanh nghiệp.

Cách thực hiện : Sử dụng các phương pháp đánh giá (SWOT, Porter’s Five Forces, Competitive Analysis) kết hợp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của Executive Team – Ban lãnh đạo công ty (executive interview).

TRIỂN KHAI BẢNG CÂN ĐỐI MỤC TIÊU

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

TỒN TẠI PHÁT TRIỂN / THỎA MÃN KHÁCH HÀNG / ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM SUSTAINABILITY / GROWTH / CUSTOMER SATISFACTION / DIVERSIFICATION – Để thỏa mãn cổ đông chúng ta phải – To satisfy our shareholders we must… – Chúng …

BSC và KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Báo Doanh Nhân Sài Gòn – Nguyễn Kim
Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức.

BBS HRM

Ngày đăng: 03 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực BBS HRM được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản trị lưu trữ thông tin nhân viên và tự động hóa công tác chấm công, tính lương, thuế, bảo hiểm. BBS HRM đáp ứng nhiều loại hình như: Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế có quy mô từ nhỏ đến lớn. Là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng Webservice

Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 26 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v….

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại

Ngày đăng: 25 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

TT – Hôm nay 25-2, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chính thức công bố 19 doanh nghiệp Việt đứng đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, theo Bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (i2Metrix).

Nguyên tắc thiết lập chương trình đánh giá nhân viên

Ngày đăng: 25 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

Bộ 13 nguyên tắc này cung cấp một khuôn mẫu toàn diện để thực hiện một chương trình đánh giá nhân viên hiệu quả.
Nhà tuyển dụng có thể sử dụng công cụ đánh giá nhân viên một cách hiệu quả để đánh giá kỹ năng nghề nghiệp và khả năng của ứng viên và nhân viên.

Cách viết bảng mô tả công việc

Ngày đăng: 19 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

Làm thế nào để viết một bản mô tả công việc tốt? Một thực tế đáng tiếc trong quản lý nhân sự tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là bản mô tả công việc thường được coi như một bản giao việc, chủ yếu liệt kê các đầu việc một cách sơ sài, dẫn đến bản mô tả công việc chưa được sử dụng theo đúng vai trò cần có của nó. Bài viết này sẽ đề cập các lưu ý cần thiết để viết một bản mô tả công việc tốt.

Làm thế nào để đánh giá hiệu suất nhân viên một cách hiệu quả?

Ngày đăng: 18 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ trải qua quá trình đánh giá hiệu suất: bạn gọi nhân viên vào phòng riêng, đưa cho anh ta bản báo cáo trực tiếp, liệt kê những mặt tích cực và tiêu cực, và kết thúc với nụ cười ân cần nhất có thể.

Trang 1 / 512345