Quản trị doanh nghiệpBBS

HÃY ĐỂ DOANH NGHIỆP VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG

Ngày đăng: 02 Dec 2016 | Người đăng: BBSOFT

Kính gửi các vị CEO Chúng ta – những doanh nhân Việt hiện đang ngày đêm trăn trở và vật lộn với doanh nghiệp của mình đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Chúng ta trăn trở, thao thức …

Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 26 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v….

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG VÀ PHÂN HỆ

Ngày đăng: 22 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

Business Force One® là một giải pháp hỗ trợ kinh doanh chiến lược tổng thể, tự động hóa doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm nhiều Phân H. Mỗi Phân hệ thực hiện các Tính năng riêng biệt để ghi nhận và cung cấp các thông tin quản lý nhất định. Business Force One® được thiết kế rất chi tiết, chính xác và đặc biệt mang tính linh hoạt rất cao trong tính năng của nó.