Giải Pháp Doanh NghiệpBBS

HÃY ĐỂ DOANH NGHIỆP VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG

Ngày đăng: 02 Dec 2016 | Người đăng: BBSOFT

Kính gửi các vị CEO Chúng ta – những doanh nhân Việt hiện đang ngày đêm trăn trở và vật lộn với doanh nghiệp của mình đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Chúng ta trăn trở, thao thức …

Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 26 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v….

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại

Ngày đăng: 25 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

TT – Hôm nay 25-2, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chính thức công bố 19 doanh nghiệp Việt đứng đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, theo Bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (i2Metrix).

Hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Ngày đăng: 03 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

BBS cung cấp hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) dựa trên triết lý Total Performance Scorecard của David Norton & giáo sư Robert Kapland và triết lý quản trị 3 dòng chảy.