Công nghệBBS

CÔNG NGHỆ & ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Ngày đăng: 22 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

Công Cụ Đặc Tả Ứng Dụng (Business Logics Definition): Xây dựng Form và tự động hóa nhanh/ thích ứng với khả năng thay đổi, thêm bớt các bảng, form, report và Field data trong CSDL. Quá trình Customize hệ thống liên quan đến rất nhiều khả năng thay đổi thêm bớt bảng, field data trong CSDL cũng như liên quan đến Business Logic của hệ thống

Ứng Dụng Web Hay Desktop là Thích Hợp SmartClient: 100% các ứng dụng được Web hóa là tốt hay 100% là ứng dụng theo chuẩn Desktop khai thác sức mạnh xử lý của PC cục bộ là hiệu quả? Câu trả lời là tùy theo các mục đích của ứng dụng, các sản phẩm ERP vẫn thích hợp cho loại ứng dụng Desktop nhưng mô hình kinh doanh lại ngày càng mở rộng, Web là mô hình ứng dụng thích hợp cho cách xử lý tập trung, các công ty có nhiều chi nhánh ở xa. BFO thiết kế theo mô hình SmartClient là sự tích hợp hài hoà giữ Web và Desktop