BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG VÀ PHÂN HỆ

BUSINESS FORCE ONE®

BẢNG MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG VÀ PHÂN HỆ

Business Force One® là một giải pháp hỗ trợ kinh doanh chiến lược tổng thể, tự động hóa doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm nhiều Phân Hệ. Mỗi Phân hệ thực hiện các Tính năng riêng biệt để ghi nhận và cung cấp các thông tin quản lý nhất định. Business Force One® được thiết kế rất chi tiết, chính xác và đặc biệt mang tính linh hoạt rất cao trong tính năng của nó. Nhận thức được sự đa dạng và phức tạp trong mô hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, Business Force One® được thiết kế ngay từ đầu là một kiến trúc lõi vững chắc có thể triển khai theo thực tế đa dạng và chuyên môn hóa cao, đặc thù của doanh nghiệp.  Bạn có thể mua chính xác các Tính năng chuẩn mà hệ thống cung cấp sẵn và tùy biến (customize) lại theo yêu cầu quản lý. Hệ thống không giới hạn số lượng các yếu tố về tính năng mới mà doanh nghiệp có khả năng mở rộng.

1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

KETOAN
 • » Kế toán phải thu
 • » Kế toán phải trả
 • » Hoá đơn VAT bán ra
 • » Hoá đơn VAT mua vào
 • » Nhật ký kế toán
 • » Kế toán phân bổ
 • » Kế toán vật tư
 • » Kế toán tài sản
 • » Kế toán vay tài chính
 • » Kế toán giá thành
 • » Hệ thống BCTC
 • » Báo cáo
2. QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ PHÂN PHỐI
BANHANG
 • » Quản lý bán giá
 • » Quản lý bán hàng hoá
 • » Quản lý bán dịch vụ
 • » Quản lý bán thanh lý TCSĐ
 • » Quản lý kế hoạch giao hàng
 • » Quản lý chính sách giá bán
 • » Báo cáo
3. QUẢN LÝ MUA HÀNG
MUAHANG
 • » Quản lý yêu cầu mua hàng
 • » Quản lý báo giá mua
 • » Quản lý mua hàng hoá
 • » Quản lý mua dịch vụ
 • » Quản lý mua TCSĐ
 • » Quản lý kế hoạch nhận hàng
 • » Báo cáo
4. QUẢN LÝ KHO VẬN
khovan
 • » Quản lý yêu cầu nhập mua
 • » Quản lý yêu cầu xuất bán
 • » Quản lý điều chuyển kho
 • » Quản lý xuất sử dụng
 • » Quản lý nhập điều chỉnh kho
 • » Quản lý xuất điều chỉnh kho
 • » Báo cáo