093.72.76.718

Lập Hóa Đơn Bán Hàng

Quy Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Danh sách phiếu xuất à Chuyển Hóa Đơn     02 Hóa Đơn Bán Bán Hàng Kế Toán  Hóa Đơn Lập Hóa Đơn Bán Đường Dẫn: Hoặc Khai Báo Thông Tin Chức năng tạo hóa đơn có 2 cách: Cách 1: … Đọc tiếpLập Hóa Đơn Bán Hàng

Báo Cáo Bán Hàng

Báo Cáo Theo Dõi Đơn Hàng Bản tin Xuất kho Bán Theo dõi đơn hàng Bán Theo dõi chi tiết Bán Theo Dõi Công Nợ Bản tin công nợ Khách HàngBản tin công nợ Khách Hàng theo đơn vị Bản tin chi tiết công nợ Khách Hàng Báo cáo tổng hợp công nợ Khách Hàng … Đọc tiếpBáo Cáo Bán Hàng

Thủ Kho Xuất Kho

Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng Bán Bán hàng Kế Toán Đơn hàng Bán 02 Lập phiếu yêu cầu Xuất Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng Bán. Cho phép điều chỉnh số lượng Xuất. Bán hàng Kế Toán Phiếu yêu cầu Xuất Kho 03 Lập … Đọc tiếpThủ Kho Xuất Kho

.
.