093.72.76.718

Lập Đơn Hàng Bán – Yêu Cầu Xuất Kho

Hướng dẫn bán hàng BBS ERP

Quy trình thực hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng Bán Bán hàng Kế Toán Đơn hàng Bán 02 Lập phiếu yêu cầu Xuất Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng Bán. Cho phép điều chỉnh số lượng Xuất. Bán hàng Kế Toán Phiếu yêu cầu … Đọc tiếpLập Đơn Hàng Bán – Yêu Cầu Xuất Kho

Ưu Điểm Của Giải Pháp BASIC BUSINESS SOFT – BBS ERP

BBS ERP kết hợp kiến thức và con người với nhau để điều hành doanh nghiệp của bạn bao gồm các ứng dụng quản lý doanh nghiệp được cấu hình sẵn dành riêng cho doanh nghiệp tầm trung, cho phép kiểm soát nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định cho các doanh nghiệp

Giới Thiệu Giải Pháp BASIC BUSINESS SOFT – BBS ERP

Có bốn thành phần chính trong BASIC BUSINESS SOFT (BBS ERP) : Quản lý đơn hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài chính kế toán và Quản lý sản xuất nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp tầm trung một nền tảng quản lý thống nhất

.
.